Giữa dịch Covid-19, người dân Hà Nội vẫn đội mưa đi hiến máu