Giữa một làn sóng cơ hội, kẻ ngốc chỉ thấy hòn đá, người khôn ngoan sẽ thấy suối nguồn.: 'Biết cách lựa chọn' mới đảm bảo cho số phận của chính mình