Giữa ồn ào chơi xấu Trấn Thành, đạo diễn Đức Thịnh không tiếp truyền thông