Giữa tranh cãi chuyện MC, Nam Thư khoe ảnh nóng nhưng bình luận BB Trần mới đáng chú ý!