Gỡ khó cho hoạt động xuất khẩu nông sản qua Lạng Sơn - Phần 2: Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững

Trước bối cảnh tác động của dịch Covid-19, Chính phủ, Bộ Công Thương, các Bộ, ngành trung ương và tỉnh Lạng Sơn… đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp để “giải cứu” cho nông sản nối lại thông quan xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, đồng thời định hướng, khuyến nghị, đưa ra các giải pháp cho hàng hóa nông sản Việt Nam không chỉ xuất khẩu ổn định, bền vững sang thị trường Trung Quốc mà từng bước cần mở rộng ra các thị trường khác.

Thứ ba, 31/03/2020 17:40

Thời sự