Góc cảnh báo: Apple từ chối bảo hành màn hình iPhone 12 bị ám xanh lá cây