00:00

Gói nâng cấp mạnh khiến T-80 mạnh hơn T-90

TIN LIÊN QUAN