Gọi người nhà đến đưa giấy tờ, kết quả cả 2 xe cùng bị CSGT tạm giữ