Google thử nghiệm giao diện bình luận mới trên YouTube

Nhằm giúp người xem video trên YouTube dễ dàng đọc và bình luận về video, Google đã thay đổi phần bình luận này tới vị trí mới thuận tiện hơn.

Giao diện phần bình luận mới trên YouTube

YouTube là một trong những ứng dụng mà Google luôn cố gắng cải thiện. Ngay cả những thay đổi giao diện người dùng nhỏ nhất cũng được xem xét để thử nghiệm trên ứng dụng. Và lần này, phần nhận xét trên YouTube là một phần của thử nghiệm mà Google mang tới người dùng.

Những gì Google đang làm là việc chuyển phần bình luận trên YouTube lên một vị trí ngay bên dưới phần mô tả video. Ý tưởng này nhằm giúp những người xem video dễ dàng đọc và đăng nhận xét về video ngay cả khi đang xem video.

Hiện tại, để xem phần bình luận, người dùng phải cuộn qua các video sẽ phát 'Up next'. Giao diện người dùng đang được thử nghiệm trên YouTube sẽ hiển thị 3 nhận xét nổi bật ngay dưới phần mô tả của video. Chạm vào bất kỳ một trong 3 nhận xét này, ngay cả khi video đang chạy, sẽ hiển thị phần nhận xét hoàn chỉnh cùng với lời nhắc cho phép người dùng tham gia thảo luận. Cuộn qua phần 'Up next', nơi các bình luận được đặt hiện tại, sẽ hiển thị một ghi chú nhắc nhở những người tham gia rằng phần bình luận đã di chuyển lên đầu.

'Chúng tôi muốn giúp mọi người xem video dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm nhận xét trên ứng dụng YouTube mà không cần phải cuộn qua các video sẽ phát tiếp theo, vì vậy, chúng tôi đang thử nghiệm một phần nhận xét mới xuất hiện ngay bên dưới video. Phần nhận xét mới sẽ hiển thị tối đa 3 bình luận với tùy chọn xem tất cả các bình luận trong khi bạn tiếp tục xem video' - Google giải thích thêm.

Ba nhận xét xuất hiện dựa trên mức độ nhận xét gần đây hoặc nhận xét được ghim bởi người tạo video. Nhận xét được ghim với một liên kết, bao gồm hơn 140 từ hoặc tự quảng cáo sẽ không thể hiển thị dưới dạng 1 trong 3 nhận xét nổi bật trên giao diện người dùng mới. Khi người dùng nhấn bất kỳ 1 trong 3 bình luận nổi bật để hiển thị tất cả các bình luận, những bình luận đã được ghim sẽ xuất hiện trên đầu trang khi phần bình luận được mở rộng.

Google cho biết, giao diện người dùng nhận xét mới đang được thử nghiệm ở một số ít người dùng trong khi công ty xem xét phản hồi mà họ nhận được từ những người tham gia thử nghiệm.

Theo P.L/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/cong-nghe/google-thu-nghiem-giao-dien-binh-luan-moi-tren-youtube-2019110322190549.htm

Tags: thử nghiệm  |  bình luận  |  nhận xét  |  người dùng  |  hiển thị  |  giao diện  |  xuất hiện  |  người xem  |  nổi bật  |  tham gia