Gương mặt bạn khi mới chia tay người yêu

Nhìn mặt nó như muốn hờn cả thế giới này.

Siêu hài