Gương sáng Cựu chiến binh Thủ đô

Các cấp, hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã tập trung nghiên cứu, học tập sâu rộng tới mỗi cán bộ, hội viên. Sau 4 năm, xuất hiện nhiều tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu, hầu hết cán bộ, hội viên Cựu chiến binh Thủ đô vẫn giữ vững và phát huy được bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Tích cực hoạt động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng hội trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, 09/07/2020 15:50

Thời sự