H'Hen Niê, Lệ Hằng bất ngờ đoạt Quán quân Cuộc đua kỳ thú 2019