H'Hen Niê bỗng đổi sang kiểu tóc mới toanh, nhìn cứ như vừa bị 'My Sói nhập'