H'Hen Niê cảm thấy bị tổn thương khi bị cộng đồng mạng dè bỉu từ thiện ít