HAGL chiêu mộ lão tướng Anh Đức: Khi bầu Đức hết... ngông