HBC, HPG, SKG, VHC, LGC, MWG, BHA, BWS, PRO, AGP, HFS, VNT, POT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC): Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó TGĐ, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Cường sở hữu 47 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/5 đến 21/6/2019.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Quỹ ngoại Norges Bank đã mua 100.000 cp, còn quỹ DC Developping Markets Strategies Public đã bán 100.000 cp và quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund đã bán 600.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 14 nhà đầu tư liên quan từ 106.278.440 cp (tỷ lệ 5,001%) xuống 105.678.440 cp (tỷ lệ 4,971%0 và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/5/2019.

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG): Bà Quách Hồng, mẹ ông Tăng Siêu Tâm, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 1.185.227 cp (tỷ lệ 2,06%). Giao dịch thực hiện từ 18/4 đến 16/5/2019.

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC): Quỹ ngoại KB Vietnam Focus Balanced Fund đã bán 132.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 8 nhà đầu tư liên quan từ 8.441.170 cp (tỷ lệ 9,132%) xuống 8.309.170 cp (tỷ lệ 8,895). Giao dịch thực hiện ngày 15/5/2019.

CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC): CTCP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Tp HCM đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch CII sở hữu 104.915.852 cp (tỷ lệ 54,4%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/5 đến 20/6/2019.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG): Bà Phan Thị Thu Hiền, vợ ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT, đã bán 480.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.453.186 cp (tỷ lệ 0,55%). Giao dịch thực hiện ngày 15/5/2019.

CTCP Thủy điện Bắc Hà (BHA): CTCP Đầu tư Bắc Hà đăng ký mua 10.320.000 cp. Trước giao dịch công ty Bắc Hà sở hữu 5.850.000 cp (tỷ lệ 8,86%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/5 đến 18/6/2019.

CTCP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu (BWS): Công đoàn công ty đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 466.123 cp (tỷ lệ 0,74%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/5 đến 19/6/2019.

CTCP Procimex Việt Nam (PRO): Ông Nguyễn Văn Quý, Thành viên BKS, đã bán toàn bộ 441.600 cp (tỷ lệ 14,72%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 8/5 đến 14/5/2019.

CTCP Thương mại và dịch vụ thời trang Hà Nội (HFS): Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Khang đã mua 1.702.800 cp (tỷ lệ 17,03%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/5/2019.

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP): Ông Nguyễn Văn Kha, Chủ tịch HĐQT, đã mua 133.685 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 993.342 cp (tỷ lệ 10,32%). Giao dịch thực hiện từ 22/4 đến 13/5/2019.

CTCP Giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT): CTCP VNT Holdings đăng ký mua 4,75 triệu cp. Trước giao dịch VNT Holdinsg sở hữu 1.353.700 cp (tỷ lệ 11,38%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/5 đến 14/6/2019.

CTCP Thiết bị Bưu điện (POT): Bà Phạm Thị Thanh Hồng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1134.280 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.082.320 cp (tỷ lệ 5,57%). Giao dịch thực hiện ngày 13/5/2019.

Theo Mạnh Linh/Trí thức trẻ

Tags: giao dịch  |  thông tin  |  thực hiện  |  CTCP Đầu  |  nhà đầu tư  |  cổ đông lớn  |  đăng ký mua  |  công ty  |  thành viên