HLV Indonesia chấp nhận rời 'ghế nóng' sau thảm bại trước Thái Lan