HLV Lê Thụy Hải: 'Nếu thua Việt Nam tối nay, người Thái sẽ phải chìm trong sợ hãi'