HLV Lê Thụy Hải: 'VFF cần hành động với bầu Đức để mọi người thấy được'

Thể thao