HLV Lippi: Trung Quốc đủ sức gặp mọi đối thủ, sẽ thắng Hàn Quốc