HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển nữ Việt Nam dưới cơ Nhật Bản và Thái Lan'