00:00

HLV Nam Định nói về việc Quảng Nam làm lễ cầu may: 'Bỏ bùa mà thắng thì thuê thầy về cúng chứ thuê Tây đá làm gì'

TIN LIÊN QUAN