HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0'