HLV Nishino 'phản ứng lạ' sau khi Thái Lan bị loại vì VAR và trọng tài