HLV Nishino tìm nhân tố mới, tự tin vượt Việt Nam ở World Cup