HLV Park Hang-seo: 'Thẻ vàng là còn nhẹ, tôi đã từng bị kỉ luật cơ'