HLV Park Hang-seo: 'Tôi biết rất rõ UAE và muốn qua vòng bảng'