HLV Park Hang-seo: 'Tôi vừa trải qua 3 trận đấu vất vả nhất sự nghiệp'