HLV Park Hang-seo: 'Trợ lý HLV Thái Lan thỉnh thoảng lại cười mỉa tôi trong suốt trận đấu'