HLV Park Hang-seo chỉ trích báo chí Thái Lan làm ồn trong buổi họp báo