HLV Park Hang-seo chốt danh sách ĐT Việt Nam: 'Cánh chim lạ' gây tranh cãi bị gạch tên