HLV Park Hang-seo gạch tên 2 hậu vệ, chốt danh sách 23 cầu thủ đấu Malaysia