HLV Park Hang-seo gửi tâm thư, cảm ơn NHM Việt Nam nhân mùa lễ hội cuối năm 2019