HLV Park Hang-seo lên tiếng bảo vệ truyền thông Việt Nam trước công kích về tấm ảnh chụp trộm