HLV Park Hang-seo tiếp tục thiệt quân giai đoạn cuối đợt tập huấn