HLV Park hài lòng và gửi lời cảm ơn tới các học trò