HLV Park khẳng định không cử gián điệp theo dõi U22 Campuchia

Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ông không bao giờ cử trợ lý đi do thám đối thủ: “Tôi tôn trọng U22 Campuchia nhưng tôi không bao giờ cử người đi do thám hay gián điệp các đội khác."

Thể thao