HLV Trung Quốc ngồi chịu trận suốt trận thua Việt Nam