HLV U19 Việt Nam: ‘Phải đặt mục tiêu World Cup để phấn đấu’