HLV UAE: 'Tôi chưa từng thấy trọng tài nào rút thẻ đỏ nhanh như thế'