HLV người Pháp lo cho bóng đá Việt Nam khi Quang Hải... 30 tuổi, hướng đến World Cup 2026