HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của VIB

Ngân hàng sẽ niêm yết hơn 924 triệu cổ phiếu VIB trên sàn HoSE.

Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Theo đó, dự kiến ngân hàng sẽ niêm yết hơn 924 triệu cổ phiếu VIB trên sàn HoSE. Hiện cổ phiếu VIB đang được giao dịch trên sàn UPCoM với giá 22.100 đồng/cp (ngày 1/9).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6, cổ đông ngân hàng đã thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu VIB niêm yết HOSE trong năm 2020. Tại cuộc họp, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB cho biết thời gian dự kiến để niêm yết vào tháng 11, sau khi được các cơ quan quản lý thông qua.

Về kết quả kinh doanh của ngân hàng, 6 tháng đầu năm 2020, VIB ghi nhận tổng doanh thu đạt 4.815 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.356 tỷ đồng - tương đương hơn 52% kế hoạch năm. Tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 202 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 140 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, trong đó cho vay bán lẻ tăng 8%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,96%.

Theo Thu Thủy/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/hose-da-nhan-ho-so-dang-ky-niem-yet-cua-vib-42020191656573.htm

Tags: niêm yết  |  Cổ đông  |  cổ phiếu  |  thông qua  |  tăng vốn  |  ngân hàng  |  Đại hội  |  bất thường  |  kế hoạch