HOT: Đình Trọng sang Hàn Quốc không phải phẫu thuật mà để sinh con cho Bùi Tiến Dũng?