HSG: Chắc chắn giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG - sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 08/8/2020 về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược.

Xoay quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Thanh – Phó TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Thưa ông, được biết một trong những nội dung quan trọng nhất của phiên Đại hội cổ đông bất thường dự kiến tổ chức tới đây, HSG sẽ thông qua nội dung phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Ông có thể cho biết nguyên nhân và mục đích của việc phát hành lần này được không?

HSG luôn luôn tìm kiếm cơ hội nhằm tạo giá trị gia tăng cho cổ đông. Với nền tảng lợi thế sẵn có của 536 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm: địa điểm kinh doanh, con người, hệ thống khách hàng, nền tảng hệ thống công nghệ thông tin ERP, việc mở rộng đa dạng danh mục sản phẩm kinh doanh sẽ làm tăng doanh thu, lợi nhuận của HSG so với hiện tại mà không phải gia tăng quá nhiều chi phí hoạt động; đồng thời còn giúp nâng cao vị thế và đẳng cấp thương hiệu Hoa Sen.

Cùng với diễn biến tích cực của thị giá cổ phiếu HSG trong thời gian gần đây, có thể nói đây là thời điểm thích hợp để HSG phát hành tăng vốn nhằm mục tiêu hiện thực hóa chiến lược nói trên, đồng thời tạo thêm giá trị gia tăng cho Cổ đông hiện hữu của HSG.

Ông Vũ Văn Thanh – Phó TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Những đối tác như thế nào sẽ được ban lãnh đạo HSG ưu tiên lựa chọn là đối tác chiến lược?

Hiện tại, với dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh dương và dồi dào, lợi nhuận cao và hạn mức tín dụng lớn từ các ngân hàng với lãi suất cực kỳ cạnh tranh (bình quân 5,0%/năm đối với VNĐ và 2,2%/năm đối với USD), thì HSG hoàn toàn không cần thiết phát hành cổ phiếu bằng mọi giá do không chịu áp lực về tài chính cũng như áp lực về dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, HSG sẽ không phát hành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư tài chính. Đối tác mà HSG phát hành phải là các công ty có cùng tầm nhìn chiến lược, có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, tiềm năng công nghệ và các lợi thế khác để cùng với HSG nâng tầm và khai thác tối đa các lợi thế sẵn có của hệ thống 536 cửa hàng trên toàn quốc, nâng cao vị thế và đẳng cấp thương hiệu Hoa Sen trên thị trường trong và ngoài nước.

Việc lựa chọn đối tác để phát hành sẽ được thực hiện thận trọng theo một quy trình, tiêu chí hợp lý nhằm tìm ra những đối tác có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho HSG, trên cơ sở hợp tác cùng có lợi.

Về giá phát hành, HSG đã chốt được giá phát hành cụ thể chưa, thưa ông?

Theo điều 125 Luật Doanh nghiệp thì: '…Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất,…'

Hiện tại, giá trị sổ sách của HSG theo BCTC hợp nhất bán niên được Công ty KPMG kiểm toán tại thời điểm ngày 31/03/2020 gần 13.800 đồng/cổ phần. Đồng thời, với tình hình lợi nhuận sau thuế của HSG tiếp tục đạt kết quả khả quan trong thời gian sắp tới, chắc chắc giá trị sổ sách của HSG sẽ tiếp tục gia tăng.

Chắc chắn HSG sẽ không phát hành với thị giá 12.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay mà HSG sẽ căn cứ vào giá thị trường và giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán để có quyết định giá phát hành phù hợp, bảo đảm lợi ích của cổ đông và công ty. Tôi tin tưởng trong thời gian tới, thị trường sẽ có sự đánh giá chính xác về giá trị thực và tiềm năng phát triển của HSG để cổ phiếu HSG có thị giá tương xứng trên sàn giao dịch HOSE. Chắc chắn, giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.

Vậy ông có thể chia sẻ về tình hình kinh doanh hiện nay của HSG được không?

Sau gần 02 năm thực hiện quyết liệt chủ trương tái cấu trúc toàn diện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không chạy theo sản lượng, không cạnh tranh về giá bán để cải thiện biên lợi nhuận gộp thì biên lợi nhuận gộp của HSG đã thể hiện xu hướng phục hồi mạnh mẽ từ mức 8,0% vào Quý 1 NĐTC 2018-2019 lên mức 18,6% vào Quý 2 NĐTC 2019-2020. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của HSG cũng tăng mạnh từ mức 61 tỷ đồng trong Quý 1 NĐTC 2018-2019 lên mức 201 tỷ đồng trong Quý 2 NĐTC 2019-2020 vừa qua.

Đồng thời, HSG đã tăng cường quản lý hiệu quả hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn để giảm dư nợ vay ngân hàng, từ đó tiết giảm chi phí lãi vay; kiện toàn cơ cấu tổ chức, áp dụng hệ thống hệ thống quản trị ERP, tinh gọn bộ máy để tiết giảm chi phí quản lý thì đến nay các chỉ số tài chính đã có cải thiện rất tích cực trong 06 quý liên tiếp (từ 01/10/2018 – 31/03/2020). Đối với các khoản nợ vay ngân hàng, tại quý 1 NĐTC 2018-2019, tổng nợ vay ngân hàng của HSG là 12.158 tỷ đồng thì đến quý 2 NĐTC 2019-2020, con số này chỉ còn 8.587 tỷ đồng, giảm được 3.572 tỷ đồng. Điều này làm cho hệ số nợ ngân hàng/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 2,3 lần về mức 1,5 lần. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HSG cũng dương 07 quý liên tiếp, đạt mức dương 1.261 tỷ đồng vào quý 2 NĐTC 2019-2020.

Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan như đại dịch COVID-19 hay diễn biến giá HRC không thuận lợi, HSG vẫn duy trì một mức tăng trưởng ấn tượng cả về lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế.

Cụ thể, trong quý 1 NĐTC 2019-2020, LNST của HSG đạt 181 tỷ đồng, tăng hơn 199% so với cùng kỳ. Tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng, HSG tiếp tục ghi nhận 201 tỷ đồng LNST trong quý 2 NĐTC 2019-2020, tăng 278% so với cùng kỳ. Cùng với việc ước LNST tháng 04, 05/2020 lần lượt là 90 và 112 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng niên độ 2019-2020, HSG đã thực hiện được 17.068 tỷ đồng doanh thu, đạt 61% kế hoạch năm; trong khi lãi sau thuế đạt 584 tỷ đồng, vượt 46% kế hoạch.

Xin cảm ơn ông!

Theo Ánh Dương/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/hsg-chac-chan-gia-phat-hanh-se-cao-hon-gia-tri-so-sach-tai-thoi-diem-phat-hanh-420202710025579.htm

Tags: sổ sách  |  thời điểm  |  phát hành  |  lợi nhuận  |  giá trị  |  Đối tác  |  kinh doanh  |  chiến lược  |  hệ thống  |  đồng thời