Hà Nội FC lo toàn bộ chi phí phẫu thuật cho cổ động viên nữ bị trúng pháo sáng