Hà Nội T&T chịu mọi chi phí điều trị cho CĐV, Công an Hà Nội vào cuộc vụ pháo sáng