Hà Nội: Tham gia sự kiện văn hóa thể thao tại nơi công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang