Hà Nội: Thông tin chính thức vụ thau rửa bể nước ngầm, một người tử vong