Hà Nội: Xử lý quán bar 3.14 Lounge hoạt động lén lút giữa dịch COVID-19