Hà Nội còn gần 200 cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm, nguy cơ cháy nổ